Costinel-Iulian Partenie Curriculum vitae

Student al facultăţii de Litere din cadrul UVT, secţia de română-franceză.

Preşedinte interimar

Asociaţia studenţească Hexagone, Timişoara (România)

Coordonare de proiecte, printre care Ziua Porţilor Deschise, Tim'Pro, Cinemateca francofonă, Festivalul de Film Francez etc.

01/10/2014-Prezent

 Membru Hexagone

Asociaţia studenţească Hexagone, Timişoara (România)

Participarea în cadrul diverselor proiecte organizate în această perioadă: Cinecultura, Tim'Pro, FIFITUT Festivalul de Film Francez, Cinemateca, Cinecultura, Ziua Porţilor Deschise etc.

01/10/2014-Prezent

Bibliotecar la Lectoratul Francez din cadrul UVT, Timişoara (România)

20/10/2014-Prezent

Membru Asociaţia Culturală Ariergarda

PROFILUL PERSONAL

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 01/10/2015-05/01/2016

Ariergarda, Timişoara (România)

Biblioraft, activităţi de gestionare a resurselor materiale literare

01/10/2015-Prezent Coordonator al Departamentului de Turism Cultural din cadrul Ariergarda Asociaţia Culturală Ariergarda, Timişoara (România) Coordonarea proiectelor de promovare a turismului cultural local


 

 


EDUCAŢIE Şl FORMARE

01/10/2014-Prezent Specializarea română-franceză

Universtitatea de Vest, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Timişoara (România)


 

 


01/10/2014-Prezent

Participări în cadrul unor activităţi extracurriculare:

Participarea ca membru în echipa proiectului Prix Goncourt- Choix Roumain;

Membru al cercului de literatură franceză condus de conf. univ. dr. Ramona Maiiţa;

Participant în cadrul activităţilor de promovare a UVT în unităţile de învăţământ preuniversitare din judeţul Timiş;

Membru în colectivul de traducere de filme, condus de conf. univ. dr. Mariana Pitar


Comunicare orală, norme de redactare, tehnici de argumentare şi gestionare a comunicării orale şi scrise

Propunător : Partenie Costinel-Iulian

Partea scrisă: eseul, referatul, recenzia, sinteza de documente, textul argumentativ

 

Se are în vedere:

- organizarea ideilor;

- conceperea argumentării;

- analizarea itemilor;

- proiectarea textului în funcţie de scop;

- aspectul vizual al lucrării ;

- aspecte precum : proprietatea termenilor, claritate, originalitate etc.

 

Partea orală: Cele trei tipuri de comunicare : verbală, paraverbală şi nonverbală ; monologul, conversaţia, expunerea, argumentarea

 

Se are în vedere :

- organizarea ideilor;

- conceperea argumentării;

- proiectarea discursului;

- dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare;

-  aspecte precum: proprietatea termenilor, claritate, originalitate etc.

 

Formă de organizare :

Timpul alocat acestui modul este împărţit în 2 secvenţe :

-         Prima parte, 1 oră, teorie şi practică scrisă;

-         A doua parte, 1 oră, teorie şi practică orală;

 

Propuneri de subiecte de lecţie:

1.     Comunicarea: între teorie şi practică

2.      Forme de organizare a comunicării orale şi scrise

3.      Eseul- joc de idei sau lucrare academică?

4.      Argumentarea- o formă de curaj?

5.      Conversaţia- formă de socializare

6.      Comunicarea paraverbală: influenţă şi forme de manifestare

7.     Comunicarea nonverbală: un fel de a comunica doar cu trupul

8.     Discurs, oratorie, vorbărie

9.     De la monolog la dialog şi invers

10.Ars dicendi